นี่คือภาพถ่ายเมื่อ ก.. 2549 ครับ ที่ กทม.
โดยพี่นก ศิริจิต เทียนลัคนานนท์ ได้ส่งผลงานวิชาการไปร่วมนำเสนอในรูปของโปสเตอร์ด้วย
มีพี่แจง สุกานดา และหนูเล็ก นวลจันทร์ไปร่วมงานนี้ด้วย

Dsc02803

Dsc02811

Dsc02817

Dsc02818

Dsc02826