เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ blog ครั้งแรก รู้สึกดีดีและเหมือนได้รับการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น สามารถนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ และปรับปรุงระบบการทำงานได้ดีขึ้น

 

ธนัชญา  คมสาคร