สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต  หากฝั่งไทยจะใช้ชื่อว่าสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว 2  หากฝั่งลาวจะใช้ชื่อว่า สะพานมิตรภาพลาว - ไทย 2  คาดว่าจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19  ธ.ค. ศกนี้  ผลของสะพานเส้นนี้จะทำให้เชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจ EWEC ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น  ซึ่งทุกประเทศที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจาก EWEC นี้  และควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  แก่ทุกประเทศ  ภาพนี้ถ่ายจากฝั่งประเทศลาว