ความคาดหวังจากการอบรม

เมื่อเข้าร่วมการอบรม พร้อมกันแล้วเราน่าจะต้องสร้างชุมชนนักปฎิบัติร่วมกันนะ เพราะเราจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและก็เห็นว่าครูที่น่ารักทุกคน ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างไร  

"ต่างคน  ต่างใจ  ต่างวัย แต่เป้าหมายคือนักเรียนที่มีคุณภาพ  "

สามัคคีคือพลัง  ครูอนุบาลคลองท่อม สู้ๆๆๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชร.คศ.ความเห็น (0)