การปรับกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

วันนี้ครูคงจะต้องเปลี่ยนบทบาทบ้าง  เราน่าจะต้องสร้างชุมชนนักปฏิบัติร่วมกันนะ  การสอนที่เรายืนสอนหน้าชั้นเรียนอย่างเดียวนั้น  คงจะเอาเด็กไม่อยู่แน่  ลองเปลี่ยนเป็นการ Coach 

อุ่ยหล่อจัง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชร.คศ.กระบี่ความเห็น (0)