KKU Innovation 2007

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นวตกรรม มอดินแดง ๒๕๕๐

งานเทคโนโลยีและนวตกรรม ๒๐๐๗

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการ ประชุมความก้าวหน้าของการจัดงานแสดงผลงานประจำปี ๒๕๕๐ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

ภาพ Logo และ การตกแต่งงาน "นวตกรรม ๒๐๐๗"

ภาพ กรรมการร่วมกันเตรียมงานนวตกรรม ซึ่งสะท้อนถึง ผลงานของชาวมอดินแดง

 การประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.ที่ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

ฝ่ายนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
คณะกรรมการฝ่ายนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพนัดประชุม(ครั้งที่2) ตอนเที่ยงวันที่ 16 ตุลาคม 2549 นี้โดยมีท่านอาจารย์วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ เป็นหัวหน้าทีม
Meeting
เอาใจช่วย ขอให้ปีนี้น่าสนใจเหมือนเคย