งานเทคโนโลยีและนวตกรรม ๒๐๐๗

 ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการ ประชุมความก้าวหน้าของการจัดงานแสดงผลงานประจำปี ๒๕๕๐ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

ภาพ Logo และ การตกแต่งงาน "นวตกรรม ๒๐๐๗"

ภาพ กรรมการร่วมกันเตรียมงานนวตกรรม ซึ่งสะท้อนถึง ผลงานของชาวมอดินแดง

 การประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.ที่ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ

JJ