เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดได้ไปขอใช้ห้องอ่านหนังสือของคณะมนุษยศาสตร์เป็นสถานที่ให้บริการทำบัตรสมาชิกสำนักหอสมุด แก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

เมื่อเดินเข้าไปในห้องอ่านหนังสือของคณะมนุษย์ สิ่งแรกที่ประทับใจคือ บรรยากาศที่ดูโปร่งสบาย น่าใช้บริการ อาจจะเป็นที่ตู้หนังสือที่ทำด้วยไม้และกระจกใสสูงจรดเพดานถูกตั้งไว้ติดผนัง 2 ด้านเปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาทางหน้าต่างอย่างเต็มที่ ให้ความรู้สึกเหมือนห้องอ่านหนังสือในบ้านมากกว่าห้องสมุด

ห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ ม.น.

และที่ประทับใจถัดมาคือ คุณคนัมพร  เตชาชาญ หรือ คุณหมู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ให้บริการ ที่ดูแล ช่วยเหลือ และคอยติดต่อกับบุคลากรของคณะให้มาทำบัตรสมาชิกและเมื่อบุคลากรของคณะฯ เข้ามา การทักทายที่เต็มไปด้วยมิตรจิตมิตรใจก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงการเป็นผู้ให้บริการที่ดีของ คุณหมูได้เป็นอย่างดี