บันทึก ทบทวนความเข้าใจสูตร 4+7 วิธีการช่วยแหลือผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

บันทึก ทบทวนความเข้าใจสูตร 4+7  วิธีการช่วยแหลือผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

           4 ประกอบไปด้วย

1.รู้ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงในที่นี้ คือข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนด ข้อเท็จจริงนี้เองจะเป็นตัวกำหนดสิทธิ

2.รู้ข้อกฎหมาย ข้อกฎหมายในประกอบไปด้วย กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายใน

3. ปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย ปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายว่าข้อเท็จจริงตรงตามที่ข้อกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่

4. การพัฒนาสิทธิ คือกระบวนการในการจัดการให้มีสิทธิตามกฎหมาย  ( 7ข้อดังต่อไปนี้ )

          7 ประกอบไปด้วย

1.หาพยานหลักฐานการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการแสดงว่ามีสิทธิตามกฎหมาย

2.เริ่มต้นใช้สิทธิใช้สิทธิกับผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว

3.หลักฐานในการเริ่มต้นใช้สิทธิคือเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า ได้มาใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว หลักฐานดังกล่าวอาจอยู่ในรูปหนังสือตอบรับ หลักฐานดังกล่าวจะมีประโยชน์เมื่อต้องมีการอุทธรณ์

4.ติดตามผลการใช้สิทธิ เป็นการติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าหลังจากที่ได้ยื่นขอเริ่มต้นใช้สิทธิแล้ว มีการพิจารณาว่าอย่างไร หรือพิจารณาไปถึงไหนแล้ว

5. อุทธรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายละเลยโดยการพิจาณาล่าช้า ไม่ยอมพิจารณา หรือปฏิเสธสิทธิที่ได้มีการยื่นการเริ่มต้นใช้สิทธิ ก็สามารถทำหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งไปในหน่วยงานนั้นได้

6.ฟ้องศาลหากมีการทำหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งแล้ว และไม่พอใจในคำสั่งที่ออกมา ก็สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ (ต้องมีการอุทธรณ์โต้แย้งก่อนเท่านั้นจึงจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้)

7. บังคับคดีตามคำพิพากษา  เป็นกระบวนการเพื่อให้มีสิทธิตามคำพิพากษา 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายความเห็น (0)