การทำงานบางอย่างคิดว่ายาก ไม่กล้าทำ  แต่เมื่อได้กำลังใจ คำแนะนำจากเพื่อนๆสมาชิกไตรภาคีฯ  เพื่อนร่วมงาน ก็ลองทำดู เริ่มต้นจาก การลงทำเวทีประชาคมในหมู่บ้าน(สานต่อโครงการPCU ในฝัน โครงการพัฒนาทีมสุขภาพภาคประชาชน)  ซึ่งตอนแรกยังกลัวๆกล้าๆ เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้  เมื่อเริ่มลงมือทำครั้งแรกคือ หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล  ก็ประสบผลสำเร็จ
ประชาชนให้ความร่วมมือและสนใจกับสิ่งที่หมอลงไปทำ  ซึ่งเมื่อถามชาวบ้านว่าวันนี้หมอมาทำไหร  ทุกคนบอกว่าไม่ทราบ  หมอก็บอกว่าหมอเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน แต่เราจะมารู้พร้อมกัน  บทสรุปสุดท้าย  ทุกคนรู้ว่าที่มาทำกันวันนี้เขาเรียกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่ได้คือ ปัญหาของของชาวบ้านจริงๆ  ซึ่งหมอและทีมงานจะกลับไปทำแผนงาน หรือโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาของชาวบ้าน เพราะที่ผ่านมาหมอคิดปัญหาแทนชาวบ้านมาตลอด  นี่คือสิ่งที่ได้จากการลงทำประชาคมครั้งแรก  และตอนนี้ ได้ทำแผนลงประชาคม ในหมู่อื่นๆ คือ หมู่ที่ 1,10,11,7,5  และเหลือ หมู่สุดท้าย คือ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล  จะลงทำในวันี้  วันที่ 14 ตุลาคม 2548  ณ ศาลาหมู่บ้าน  เริ่มรู้สึกสนุกกับการลงทำงานกับชาวบ้าน  และเชื่อมั่นว่าชุมชนมีศักยภาพจริงๆ  เพราะเห็นมากับตาตัวเองแล้ว  รายละเอียดอื่นๆ จะเล่าให้ฟังโอกาสต่อไป  ขอขอบคุณคุณอนุชา  หนูนุ่น,  คุณอนุกูล  ทองมี,  คุณอรุณ  ศรีสุวรรณ์  และบุคคลอื่นๆ ที่ให้กำลังใจและคำแนะนำในการทำงานมาตลอด