การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

dreamwan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายคนคิดว่า "ทำยากจัง .... ผู้เรียนมีหลากหลายบ้าง ฯ" มากมายในอุปสรรค

แต่จริงๆแล้วการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัย อาทิเช่น ตัวผู้เรียนเอง ครู สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หมายถึงการที่ผู้เรียนได้สืบค้น ค้นพบและเรียนรู้ตัวตนเอง จากสิ่งๆนั้นจริง และครูคือผู้ที่จะต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริงเพื่อนำไปสู่ผู้เรียน โดยการแนะนำสิ่งที่ผู้เรียนไม่เคยพบเห็นได้ทดลองค้นหาด้วยตนเอง เช่นการแนะนำหอศิลป์กรุงเทพมหานครและนำผู้เรียนไปในลักษณะทัศนศึกษา ให้ผู้เรียนสัมผัสด้วยการมอง การจับวัตถุ การฟัง ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างจากการเรียนรู้โดยครูผู้สอนชี้นำให้เรียนตามสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของครูเท่านั้น

การที่ผู้เรียนได้สัมผัสจากประสบการณ์จริง ผลปรากฎว่า ผู้เรียนมีความสนุกและพร้อมในการเรียนรู้ เกิดความประทับใจและภูมิที่ตนเองได้เรียนรู้โดยตนเอง มีการนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มที่ได้ไปดูงานด้วยกันและนำมาเผยแพร่สู่เพื่อนที่ไม่ได้ไป ทั้งในชั้นเรียนและในโซเชียลเน็ตเวิร์ค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dreamwanความเห็น (0)