เมื่อวันจันทร์มีเจ้าหน้าที่จาก สภาวิจัยไปคุยกับผมถามความเห็นเกี่วกับเรื่องที่ กพร เสนอว่าน่าจะมีการตั้ง CRO (chief research officer) มาดูแลงานวิจัยในหน่วยราชการ พราะอยากเห็นการทำงานวิจัยที่มุ่งเป้าเอาไปใช้ประโยชน์มากกว่าทำวิจัยแล้วขึ้นหิ้ง

ผมก็เลยเล่าความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานักจัดการงานวิจัย (research manager) ที่เคยมีการพูดกันมากตอนที่ผมไปเป็นผู้ประสานโครงการ พัฒนาระบบวิจัยของประเทศ ที่มี อจ วิจารณ์เป็นตัวกระตุ้นท้าทายรัฐบาลสมัยทักษิณ1 จนเราพากันฝันหวานว่าต่อไปนี้ งานวิจัยเมืองไทยไปโลดแน่ และเป็นงานแรกที่ทำให้ผมได้รู้ว่า cheap talk แปลว่าอะไร

ผมบอกทีมจากสภาวิจัยไปว่าถ้าอยากมีคนมาดูแลให้งานวิจัยมันดี (คำถามดี คุณภาพงานวิจัยดี เอาปใช้ประโยชน์ได้ดี) ต้องสร้างนักจัดการงานวิจัย อย่าไปตั้งตำแหน่งเท่ห์ๆ เพราะตอนนี้มีสารพัด C...O อยู่จนไม่รู้จะไปตั้งใครอยู่แล้ว

ถ้ากลับไปดูเรื่องนี้ก็จะพบว่ามีตำแหน่ง CIO (chief information officer) CKO (chief knowledge officer) แล้วจะมี CRO อีก ทั้งที่สามเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน เพราะมันเกี่ยวกับการทำให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าโดยมีข้อมูลและความรู้ที่ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

โชคดีที่ ความคิดนี้มีคนตั้งคำถามแยะ แล้วตอนนี้เจ้าของความคิด สารพัด CO ก็ไม่อยู่เสียแล้ว 

แต่ผมก็ยังเสียดายหากแนวคิดที่จะให้มีคนดูแลรับผิดชอบงานอย่างจริงจัง (ที่ชอบเรียกกันเท่ห์ๆว่าสารพัด CO นี่แหละ) ต้องตกไปเพียงเพราะมันเริ่มด้วยคนที่มีจุดด่างในเรื่องจริยธรรม

หันมาคิดถึง R2R แล้วก็เห็นชัดว่าพวกเราพากันเป็น CRO กันโดยไม่ต้องมีคนตั้ง และก็ไม่มีใครทำตัวเป็น C (chief) กันอย่างจริงๆ

 ส่วนใหญ่พวกเราจะเป็น S (support) ซะล่ะมากกว่า

น่าจะมาช่วยกันสนับสนุนให้เกิด SO (supporting officer) มากกว่า CO ว่ามะ