คนไทยต้องมานั่งสรุปตัวเลขแบบนี้ทุกเทศกาลใช่หรือไม่

ganeshnoi07
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อเป็นประจำทุกปีที่มีเทศกาลหยุดยาว รัฐบาลจะประกาศ 7 วันอันตราย และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และมีการแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์แต่ละวัน ว่า วันนี้มีอุบัติเหตุ คนเสียชีวิต และบาดเจ็บ มากกว่าปีที่แล้วหรือน้อยกว่าปีที่แล้ว 

และวันนี้ 14 เม.ย. 56  เมื่อเวลา 10.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ "สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม" เกิดอุบัติเหตุ 655 ครั้ง (ปี 2555 เกิด 730 ครั้ง) ลดลง 75 ครั้ง ร้อยละ 10.28 ผู้เสียชีวิต 72 ราย (ปี 2555 เสียชีวิต 56 ราย) เพิ่มขึ้น 16 ราย ร้อยละ 28.58 ผู้บาดเจ็บ 688 คน (ปี 2555 บาดเจ็บ 778 คน) ลดลง 90 คน ร้อยละ 11.57 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 46.72 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.12 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.07 รถปิคอัพ ร้อยละ 10.37

                      นายจารุพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 22.50 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 66.26 บนถนน อบต. หมู่บ้าน ร้อยละ 38.47 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 35.88 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 36.64 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 54.60 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,339 จุด ปฏิบัติงาน 68,969 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 719,010 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 123,770 ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 37,420 ราย รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ 34,936 ราย ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จำนวน 25 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี จำนวน 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จำนวน 27 คน

                      นายจารุพงศ์ กล่าวด้วยว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,446 ครั้ง (ปี 2555 เกิด 1,554 ครั้ง) ลดลง 108 ครั้ง ร้อยละ 6.95 ผู้เสียชีวิตรวม 173 ราย ( ปี 2555 เสียชีวิต 144 ราย ) เพิ่มขึ้น 29 ราย ร้อยละ 20.14 ผู้บาดเจ็บรวม 1,526 คน (ปี 2555 บาดเจ็บ1,668 คน ) ลดลง 142 คน ร้อยละ 8.51 จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 3 วัน ได้แก่ ตราด จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 2 วัน  (ตายเป็นศูนย์) รวม 18 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 54 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 11 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 57 คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพเหระความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่รู้ว่ายิ่งรายงานก็ยิ่งเยอะไหมคะนะ น่าจะมีมาตรการอื่นในการลดอุบัติเหตุมากกว่าวิธีเชิญชวนแบบนี้นะคะ

แบบว่าน่าจะมี สปอนเซอร์ หรือส่งท้ายข่าวตัวเลขนี้ด้วย คำโฆษณาด้วยว่า "มาร่วมสร้างสถิติใหม่ ด้วยความเมามันในหัวใจ เพราะมีเราอยู่เคียงใกล้  มิตรแท้คอยดูแลทุกการเดินทางไกล ด้วยทีมงานเก็บซากรถ เก็บศพคนขับด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจทุกอนุ..." ด้วยความปราถนาดีจากโรงพยาบาล "ชีวา...ลัย"