GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัย
             อ้างถึงคำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่067/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยด้วย ความทราบแล้วนั้น  

     ทั้งนี้  เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของส่วนราชการ และบุคลากรของคณะฯ ทางคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ นายจักรพงศ์     แสงจักร์  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ดำเนินการตรวจสอบ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบสัญญาณเตือนภัย  ซึ่งระบบดังกล่าว  ใช้งานร่วมกับ  คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ จากการตรวจเช็คปรากฏว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้

    ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการแจ้งคณบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

    ในการนี้กระผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ความปลอดภัย
หมายเลขบันทึก: 53223
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  • ขอบคุณจักรครับที่รายงานให้ทราบ