การเป็นคนเก่ง นั้นผมคิดว่าเราจะต้องหาความรู้ใหม่ ๆอยู่เสมอครับขนาดผมสอนคอมพิวเตอร์อยู่ทุกๆวันบางครั้งยอมรับว่าบางครั้งติดตามข่าวใหม่ๆไม่ทัน ผมจึงคิดว่าเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นใหม่ทุกๆวัน
และทฤษฎีใหม่ก็เกิดขึ้นตามไปด้วย  รูปแบบการจัดการเรียนรู้มันก็ต้อง
อัพเดทกันบ้างจริงใหมครับ