ชวนคิดชวนคุยเรื่องตำบลสุขภาวะ เขต ๒ และเขต ๘

Teleconference ระหว่าง สสข. สปสช.เขต ๒ และเขต ๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖๒๐ตำบลสุขภาวะ.docx 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เขตสุขภาพ (Area health management)ความเห็น (0)