รายงานผลการประชุมคุณอำนวย

มหกรรมการจัดการควารู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 1 - 2 ธ.ค.49

จากการประชุม AAR คุณอำนวยเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 49  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี โดยมีท่านรองฯสุพจน์  น้อยจินดา เป็นประธาน และอาจารย์ ธเนศ  ขำเกิด เป็นรองประธาน เริมประชุมเวลา 09.30 น.  ทำให้ทราบถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ CoPs สานสายใยครูและศิษย์  ที่มีการสร้างแรงเสริมให้แก่เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และกระตุ้นเด็กให้มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน โดยการใช้แบบสอบถาม , แบบประเมินตนเอง และมีการวางแผนการเรียน หากอาจารย์ท่านใดสนใจติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ รอง ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ (รองฯจิรพรรณ  ทุมพร 01-6821424)โดยมี สคส.มาร่วมการประชุมด้วย 2 ท่านคือ คุณนภินทร  ศิริไทย และคุณพันธุ์บุณย์  ทองสุงข์) และในวันที่ 5 ต.ค. 2549 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จะมีการประชุมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อวางแผนในปีงบประมาณ 2550 เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดนนทบุรี เป็นเด็กดี  เด็กเก่ง และโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้เล่าถึงการจัดตลาดนัดงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่  28  ก.ย. 49 มีผลงานวิจัยทั้งหมด 170 กว่าเรื่อง เข้าร่วมงานแต่ระยะเวลามีจำกัดจึงได้นำเสนอไม่หมด  และ ขอให้ สพท.นบ.เขต 1  จัดเวทีให้เสนอผลงาน , โรงเรียนวัดากน้ำ(พิบูลสงคราม)ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยพหุปัญญา  เมื่อวันที่  ส.ค. 2549  โดยเชิญอาจารย์จาก มศว.ประสานมิตร  และศึกษาดูงาน โรงเรียนพลับพลาศิริ รายละเอียดขอชมได้ที่ รองฯสุปรีญา  อรุโณรัตน์ 01-9267767  โดยอาจารย์ธเนศ  ขำเกิดเสนอที่ประชุมให้ขยาย CoPs ในปีงบประมาณ 2550 และให้ศูนย์วิชาการเข้าช่วย  และจังหวัดนนทบุรี  สนใจการจัดการองค์ความรู้ของ สพท.นบ.เขต 1  ซึ่งอยู่ใน กพร.เป็น 1 กรม 1 จังหวัด 1 KM   และ คุณหญิง ได้นำเสนอการจัดมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3 วันที่ 1 - 2 ธ.ค. 2549  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กทม. โดย  สพท.นบ.เขต 1 จะได้ไปนำเสนอการจัดการความรู้ของ สพท.นบ.เขต 1 ด้วยค่ะ สนใจรายละเอียด ติดต่อ http://WWW.kmi.or.thปิดประชุมเวลา 12.30 น. แล้วพบกันอีกนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

53087

เขียน

03 Oct 2006 @ 11:50
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก