ต่อหน้าคนที่รัก หัวใจเราเต้นรัว

ต่อหน้าคนที่ชอบ เรารู้สึกมีความสุข

ถ้าจ้องหน้าคนที่รัก เราจะหน้าแดง

ถ้าจ้องตาคนที่ชอบ เราจะยิ้มออกมา

ต่อหน้าคนที่รัก เราไม่สามารถพูดทุกสิ่งในใจได้

ต่อหน้าคนที่ชอบ เราทำได้

ต่อหน้าคนที่รัก เราจะเขินอาย

ต่อหน้าคนที่ชอบ เราเปิดเผยความเป็นตัวเองได้

เราไม่สามารถสบตาคนที่รักตรงๆ ได้

แต่เรายิ้มและสบตาคนที่ชอบตรงๆ ได้

เมื่อคนที่รักร้องไห้เราจะร้องไห้ไปกับเขา

แต่เมื่อคนที่ชอบร้องไห้เราจะปลอบเขา

ความรู้สึกรักเริ่มต้นจากดวงตา

ความรู้สึกชอบเริ่มต้นที่หู

ฉะนั้นถ้าเราจะเลิกชอบคนที่ชอบก็แค่ปิดหูเท่านั้นก็พอ

แต่ถ้าพยายามจะปิดตา รักจะกลายเป็นน้ำตา

และเมื่อเปิดตาขึ้นอีกครับ

เราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เสียไปคือคนที่เรารักมากที่สุด

                                                 cradit by i Like เล่มที่ 91 หน้า 102