ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 49 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     

     ลงทะเบียนก่อนลปรร.                         ดร.พนมขวัญ กล่าวต้อนรับ

        

          วง 1 ร่วมลปรร.                                วง 2 ร่วมลปรร.

      

คุณพิชญานนท์ เล่าเรื่องเด่นวง 1        คุณอรอุษา เล่าเรื่องเด่นวง 2

                                                                                        
บอย สหเวช
                                                                                          3 ต.ค. 49