สื่อกับสมองเกี่ยวข้องกันอย่างไร <1>

Ka-Poom
information processing เพื่อดูระบบทางปัญญา เนื่องจากมันมีความคล้ายคลึงกันกับตัวมันเองของมัลติมีเดีย

       ช่วงนี้ได้ทำงานหนักในการศึกษาเรื่อง Multiple – Channel Communication และไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง Cognitiveหรือกระบวนการทางปัญญาของมนุษย์นั้น ทำให้มองเห็นความเชื่อมโยงของความจำเป็นในการศึกษาเรื่องการทำงานภายใต้กระบวนการทางปัญญาที่นำไปสู่การสร้างความรู้ของมนุษย์...จากนั้นเราก็ไปเลือกเทคโนโลยี (Appropriate Technology) มาใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นั้น คล้ายๆ กับการเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการสร้างความรู้ของคนเรา

       เมื่อเราพิจารณาดูความสามารถของเทคโนโลยีสามารถจัดกระทำกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และช่วยในการเตรียมหรือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของบุคคลมานาน ได้มีการนำเสนอกลไกการสอนของ Pressey ในปี 1920 และทฤษฎีของ Bush ที่เรียกว่า “Memex” เป็นระบบการสะท้อนกลับของข้อมูลในปี 1940 เริ่มตั้งแต่มีการนำ microcomputer และ computer มาใช้ตั้งแต่ปี 1970 อย่างไรก็ตามความฝันที่เริ่มมาสู่ความเป็นจริง ได้มีการยกย่องการสนับสนุนการสอนเสมือนจริง โดยการช่วยเหลือ หรือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมนั้น Clark (1983) ได้พูดถึงความสำเร็จในการนำสื่อมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอนที่ส่งเสริมต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และครูเริ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาใช้ร่วมในการสอนของตนเองมากขึ้น

       บันทึกนี้ดิฉันจะพูดถึงทฤษฎีและผลของความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารแบบ Multiple – Channel ภายใต้ข้อสังเกตของการสอนแบบมัลติมีเดีย เพราะว่าข้อสังเกตทางด้านกระบวนการทางปัญญาของการเรียนรู้นั้นเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ในการ review นี้เราใช้กรอบของ information processing เพื่อดูระบบทางปัญญา เนื่องจากมันมีความคล้ายคลึงกันกับตัวมันเองของมัลติมีเดีย และมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับคอมพิวเตอร์ information processing จะเจาะลงไปเลยว่ามนุษย์นั้นมีระบบการจำเป็นอย่างไร การใส่รหัส การสะท้อนออกมา และการใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้าง นี่เป็นการประยุกต์ทฤษฎีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ต่อกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ภายใต้รูปแบบของ information processing หัวข้อ การทบทวนการวิจัยที่ไปสู่ข้อสรุปของ multiple-channel communication ข้อสรุปของรูปแบบการสอน และข้อสรุปทั่วไปที่นำไปสู่การกระตุ้นให้ก่อเกิดการใช้

       สำหรับมัลติมีเดียนี้มีการใช้มานานแล้วในวงการเทคโนโลยี แต่ยังไม่มีการสรุปเป็นแนวคิด จนกระทั่งมีการเริ่มนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราจึงสนใจที่จะนำมาสรุปไว้ อย่างไรก็ตามการผสมผสานเทคโนโลยีและสารสนเทศได้มีการบูรณาการอย่างมากมายในปัจจุบัน และข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งในปัจจุบัน คือ พบว่าคอมพิวเตอร์นั้นจัดว่าเป็นศูนย์กลางของการจัดการ และมีบทบาทอย่างมากในสิ่งแวดล้อม และคอมพิวเตอร์นั้นยังมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งต่างๆ อีกด้วย ไม่มีข้อจำกัด และยังมีการถกเถียงกันอีกว่ามัลติมีเดียสามารจัดเข้าเป็น interactive systems ซึ่งมัลติมีเดียนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นวีดีโอ แต่จัดได้ว่าเป็นพวก hypermedia มากกว่า และการวิจัยทางด้านมัลติเดียจะตอบคำถามต่างๆ เหล่านี้ได้ว่า แท้จริงแล้วมัลติมีเดียนั้นทำงานอย่างไร ซึ่งหากเมื่อเจาะจงลักษณะของการออกแบบมัลติมีเดียแล้วจะได้คำตอบนี้

สื่อกับสมองเกี่ยวข้องกันอย่างไร <2>

สื่อกับสมองเกี่ยวข้องกันอย่างไร <3>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mind

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#technology#educational#conference#concept#มัลติมีเดีย#กระบวนการทางปัญญา#construction

หมายเลขบันทึก: 53061, เขียน: 03 Oct 2006 @ 09:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)