เชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

อบต.เขาเขน โดยท่านนายกมานิตย์  ดวงรักษ์ จะจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  ขอเชิญทุกท่านที่สนใจพาผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน ณ อบต.เขาเขน งานเริ่มในเวลา  ๐๘.๐๐  น. โดยนายอำเภอปลายพระยา ท่านมานะ  จรุงเกียรติขจร เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้   พระเทศนา ๑ กัณท์  ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ  สงน้ำพระพุทธรูป   ตรวจสุขภาพ,  รดน้ำดำหัว,  มอบของขวัญและแจกเบี้ยยังชีพแด่ผู้สูงอายุ และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

 

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: อบต.เขาเขน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกใหม่แห่งการเรียนรู้ของเรียงความเห็น (0)