มูลนิธิปทุมวนาลัยสนับสนุนเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ชมรมเขียว-ขาว 11 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 จะไปทำบุญที่โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน มีศิษย์เก่าหลายคนที่เรียนจบในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนนี้ด้วย เลยถือโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นหลานที่ตั้งใจเรียนในฐานะศิษย์รุ่นพี่กว่า 48 ปี  มูลนิธิปทุมวนาลัยได้ทราบข่าวจึงขอร่วมสนับสนุนเงินเพื่อจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์การสอนของโรงเรียนด้วยจำนวน 10,000 บาท ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามไม่ว่ารุ่นใด จะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน สามารถไปร่วมสมทบได้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น.

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Krit's Blogความเห็น (0)