สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้เลื่อนการประชุมข้อราชการประจำเดือน

สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้เลื่อนการประชุมข้อราชการประ จำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ให้ กศน.อำเภอเตรียมวาระการประชุม และขอให้แจ้งข้าราชการและบุคลาก รที่เกี่ยวข้องทราบ และให้แต่งกายด้วยด้วยชุดสีกากี  หากไม่มีให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  เพื่อเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงก ัน

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปลั๊ก กศน.นนทบุรีความเห็น (0)