คู่มือฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วม

raacha
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้เขียนได้นำข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ โดยหนังสือคู่มือเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ ซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือ "บ้านหลังน้ำท่วม" ที่ท่านได้เรียบเรียงไว้เมื่อครั้งวิกฤตน้ำท่วมประเทศไทย ปี 2538 ให้ทันเหตุการณ์ และมีเนี้อหาครบถ้วนสมบูรณ์กับเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554
หวังเป็นอย่างยิงว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม และผู้ที่ประสบสารพันปัญหาจากเรื่องน้ำท่วมบ้านแล้ว สามารถจัดการกับสารพันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย กลับมามีชีวิตปกติสุขเช่นเดิม
ขอขอบคุณ คุณทัดดา  อัศวเมธา หัวหน้าส่วนลูกค้าธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/772/900/original_GuideReconstruction.PDF?1363604827

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Health Care Notesความเห็น (0)