เมื่อวันที่ 1  ตุลาตม  2549 ได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำให้ไปรับโล่ห์และเกียรติบัตร "ผู้ทำประโยชน์ต่อแผ่นดิน"ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไปถึงประมาณ 10.30 น. ก็ได้พบกับหัวหน้ายืนยงค์  ราชวงษ์รู้สึกว่าเราตัดสินใจไปงานนี้ก็ดีเพราะว่าเวลาคงย้อนกลับมาไม่ได้ถ้าเราไม่ไป เราต้องขาดเรียนของดร.ศุภวรรณ์ ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็ยังได้ไปเรียนอีก

              ประธานในพิธีคือ  ดร.  สะอาด  ปิยวรรณท่านพูดตอนหนึ่งเราประทับใจมากว่า พวกคุณที่ได้มาวันนี้เพราะพระเจ้าให้  ถ้าไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่ให้เวลามาได้

เพราะตอนได้เชิญมาเราก็ไม่รู้ตัวมาก่อนหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำก็ไม่เคยอ่าน  เราก็อยู่ในเขตชนบทไม่รู้จักใครถ้าไม่ใช่พระเจ้าให้แล้วเราจะได้มาในวันนี้หรือ ?

ดร. สะอาด  ปิยวรรณ ท่านถามว่าใครเคยเห็นขนตาของตัวเองบ้างโดยที่ไม่ส่องกระจก แต่เรารู้ว่ามี