กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม การกินเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ ป้องกันโรคหูดับ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค กับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศ 12 แห่ง ว่า ตามที่มีรายงานการเกิดโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) หรือโรคไข้หูดับ ซึ่งมีผู้ป่วยแล้วจำนวน 12 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 4 ราย ซึ่งกระจายในหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยเชื้อโรคชนิดนี้ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่รับประทานเนื้อหมูหรือเลือดหมูดิบ เช่น ลาบ หลู้ ที่นำเลือดหมูสด ๆ มารับประทาน  ดังนั้นจึงวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา  ป้องกัน และควบคุมโรค สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส  รวมทั้งให้การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์กับประชาชน

    สำหรับเชื้อแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นเชื้อที่อยู่ในโพรงจมูกและต่อมน้ำลายของหมู เชื้อดังกล่าวพบได้ในหมูทั่วไปจนกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น เมื่อหมูอยู่ในภาวะเครียด เช่น อยู่ในที่แออัด อากาศชื้นหรือหนาวจากฝนตกหนัก น้ำท่วม ภูมิคุ้มกันของหมูจะลดลง เชื้อดังกล่าวจึงฉวยโอกาสเข้าสู่กระแสเลือดทำให้หมูป่วยหรือตาย คนสามารถติดเชื้อจากการสัมผัสกับสุกรที่ติดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คนทำงานในโรงฆ่าสัตว์ คนชำแหละเนื้อสุกร สัตวบาล และสัตวแพทย์  เชื้อโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนได้ คือ เมื่อร่างกายคนมีแผลไปจับต้องหมูและกินเนื้อหมูหรือเลือดสด เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล รอยถลอก หรือเยื่อบุตา รวมทั้งการบริโภคเนื้อสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อนี้ได้  อาการที่พบ ได้แก่ มีไข้ คลื่นเหียน ปวดศีรษะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ข้ออักเสบ ม่านตาอักเสบ ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยิน จนถึงขั้นหูหนวก ภายหลังที่หายจากอาการป่วยแล้วอาจจะมีความผิดปกติในการทรงตัว ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องมาจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต

        นายแพทย์สุวรรณชัย  กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่อยู่ในพื้นที่ ๆ มีการระบาดของโรค  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ดำเนินการสอบสวนการระบาดของโรค ให้มีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องในทุกอำเภอและดำเนินการสอบสวนโรคทันที่ที่พบผู้ป่วย  เพื่อประเมินสถานการณ์  และให้ความรู้  โดยเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนทราบ  เรื่องการไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะเนื้อหมูและเนื้อวัว


 ข้อความหลัก " เลี่ยงสัมผัสหมูดิบ ล้างมือ ปรุงอาหารสุก คือวิธีป้องกันโรคไข้หูดับ ”

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/tv/2554_10_12_strep.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)