ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ กิจกรรมบำบัดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักกิจกรรมบำบัด/อาชีวบำบัดแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ กิจกรรมบำบัดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 The 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress (APOTC2011) ในระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apotc2011.org หรือ [email protected]

สถานที่: ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)