รับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน OTOP เรียนสร้างเว็ปไซต์ ด่วน!!!!

อิงดาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการฝึกอบรม Go E-marketing for smes เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตลาดยุคใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 5 รุ่น 4 ภาค ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลข โทร 081-483 4048, 086 368 3482 และ 081-875 1992 หรือ [email protected]

รุ่นที่ 1 กรุงเทพฯ วันที่ 25-29 ก.ค. 54

รุ่นที่ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 7-11 ส.ค. 54

รุ่นที่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22-26 ส.ค. 54

รุ่นที่ 4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 5-9 ก.ย. 54

รุ่นที่ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงชลา วันที่ 12-16 ก.ย.54

หมายเหตุ  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: รุ่นที่ 4 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For eingdaoความเห็น (0)