อาสายุวกาชาด จัดชุดสุขอนามัย (Hygiene Kits)เพื่อผู้ประสบภัย

มานิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสาเพื่อผู้ประสสบภัยในภาคเหนือ ด้วยการจัดชุดสุขอนามัย (HygieneKits) เมื่อวันที่  7 กรกฏาคม 2554  ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกของอาสายุวกาชาด ให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามคำขวัญของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federation of Red Cross and Red Crescent : IFRC) ที่ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีอาสาสมัครสากล

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/970/original_DSC_0004.JPG?1363679836

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/971/original_DSC_0021.JPG?1363679845

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/972/original_DSC_0033.JPG?1363679854

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/973/original_DSC_0022.JPG?1363679864

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Khunnai-aความเห็น (0)