ชุดการสอน

ชุดการสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ ชุดที่ 1

โดย คุณครู อภิญญา  ท้าวบุตร

ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/630/original_1.pdf?1363679704

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For aphinyaความเห็น (2)

สวัสดีจ๊ะขอข้อมูล ขอบคุณที่แบ่งบันความรู้

สวัสดีจ๊ะขอข้อมูล ขอบคุณที่แบ่งบันความรู้