ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการทุกท่านเข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนสังคมออนไลน์" ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 - 16.30 น.

สถานที่: ห้องปกิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริการวิชาการด้านสุขภาพความเห็น (0)