Armuay_chew
สุกัญญา ปัญญาคุ้มวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 1978 , 2010) สังกัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้หมดเขตรับสมัครในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

  • อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ตำแหน่งเลขที่ 1978 , 2010)

กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2554 รับสมัคร(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • วันที่ 7 มีนาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  • ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
  • ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการจะต้องแจ้ง รายละเอียดของโทษทางวินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาเอก ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใน 1 ภาคการศึกษา
  • อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก จ้างในอัตราค่าจ้างเดือนละ 19,670 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th/New/th/Main/Unit.asp

สถานที่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528301เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2011 12:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มีนาคม 2013 17:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี