เพื่อน ผอง น้อง พี่ สสจ.สุพรรณบุรี ปันสุขภาพกันเถอะ

เพื่อน ผอง น้อง พี่ ชาว  สสจ.สุพรรณบุรี  ปันสุขภาพกันเถอะ

         1. ทำน้ำสมุนไพร  เพื่อสุขภาพ

         2. จัดหาสื่อความรู้ ธรรมะ ชีวิตและสุขภาพ  ทุกรูปแบบ 

         3. กิจกรรม  "ปันบุญ  สู่  สุขภาพ พอเพียง"

            -  พืช  ผัก  ผลไม้  อาหาร  เล็กๆ น้อยๆ  ปันกันกินทุกเช้า

               ณ โต๊ะ ปันสุขภาพ 

สถานที่: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/331/original_DSC_0421.JPG?1363602649

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/168/original_classified_ad_20130318173058.jpg?1363602658

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/333/original_Two-cats.jpg?1363602663

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปันสุขภาพความเห็น (0)