ผมต้องขอขอบคุณ ผู้ให้ความรู้ คุณปภังกร วงศ์ชิตวรรณ คุณพยาบาลPCU และผศ.อรอนงค์ แจ่มผล ที่ให้ความรู้และให้กำลังใจ... ในการเข้าเป็นสมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้ KM ตอนนี้กำลังฝึกตามคำแนะนำของ คุณปภังกร.อย่างต้งใจ เดี่ยวลงได้..จะเอาประสบการณ์ที่กำลังประสบอยู่ มาลงให้สมาชิกได้แนะนำต่อไป..ขอบคุณครับ