แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนบ้านเขาหลัก

ชุมชนบ้านเขาหลักร่วมกับโรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: สนามโรงเรียนบ้านเขาหลัก อ. เมือง จ.ตรัง

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/095/original_Picture5%20056.jpg?1363602832

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/096/original_Picture5%20063.jpg?1363602838

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพกายและจิตดีความเห็น (0)