ในวันหนึ่งๆมนุษย์เราได้มีการกระทำกิจต่างๆที่เป็นไปในทางการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ตื่นขึ้นมาก็ตองมีการขับถ่าย แปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ำ ทานข้าว ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง แต่ว่าทำไมทุกวันนี้คนเราถึงมีการกระทำที่เป็นไปในทางที่เป็นการทำลายตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดื่นสุราเมรัย ทะเลาะวิวาท ผิดลูกผิดเมีย การข่มขืน การพูดจาที่หยาบคาย การไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ การฆ่าหรือทำลายผู้ที่ได้ชื่อว่า พ่อแม่ การทำแท้ง การชิงสุกก่อนห่ามซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและผิดปรกติแห่งความเป็นมนุษย์