เรื่องที่จะเล่าในบันทึกสุดท้ายของ series นี้ คือการนำเสนอของ รศ.นพ. สีลม แจ่มอุลิตรัตน์  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  อาจารย์เป็นนักคิด (นอกกรอบ) และมีความสามารถด้านวิจัยมากที่สุดท่านหนึ่งในคณะแพทย์ มอ.ค่ะ  อาจารย์ได้พูดแนวคิดของ R2R สั้นๆ ง่ายๆ แต่ทำให้เราเข้าใจ R2R ได้ชัดเจนมากขึ้น

อาจารย์บอกว่า การจัดการงานวิจัยใช้โมเดลต้นไม้อธิบาย โดยมีลำต้นเป็น การจัดการ และ มีรากแก้วใหญ่สามราก คือ คน (human)  สารสนเทศ (information) และ ความร่วมมือ (collaboration)  รากทั้งสามนี้ถือเป็น ทุน (capital)   

การทำ R2R ก็คือ การแปลงงานประจำให้เป็นทุนสำหรับการวิจัย (ซึ่งจะใช้ค่าใช้จ่ายน้อย) โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับคน แปลงสารสนเทศให้เป็นสารสนเทศสำหรับงานวิจัย และ แปลงความร่วมมือสู่งานวิจัย

เรื่องข้อมูลที่มีอยู่นั้น ต้องดูว่า ข้อมูลที่ดีมีคุณภาพหรือไม่ เพราะถ้าข้อมูลที่เก็บไม่มีคุณภาพ จะทำให้ได้ สารสนเทศที่ไม่มีคุณภาพ บิดเบือน และทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิด   สารสนเทศที่ต้องการคือ living information system คือ เป็น low cost but high yield information system   ต้องเก็บเท่าที่จำเป็น ใช้ต้นทุนการเก็บไม่มาก แต่นำไปใช้ประโยชน์ได้มาก  ต้องวางแผนว่าอยากได้อะไร นำไปใช้อะไร จึงจะเก็บ ไม่ใช่เก็บเผื่อว่าจะใช้

แล้ว routine data ต่างจาก research data อย่างไร   research data ต้องมีความหมายเดียว ต้องตกลงเป็นที่เข้าใจกัน ตีความเหมือนกัน จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  การทำ R2R ต้องทำ routine data ให้เป็น research data

คำถามวิจัยของ R2R ต่างจากคำถามวิจัยทั่วไปอย่างไร   คำถามวิจัยจาก R2R ได้จากการวิเคราะห์ CQI  หาช่องว่าง วิเคราะห์สาเหตุต้นตอ 

ทั้งหมดคือทำ research as a routine ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมา คือการทำวิจัย

นี่คือบางส่วนที่เก็บได้ค่ะ งานนี้นอกจากจะได้ฟังแนวคิดที่ดีๆ แล้ว ยังได้ตัววิทยากร ที่จะช่วย give a small talk เปิดงาน Patho Otop- สู่ R2R อีกด้วย

อ้อ เกือบลืมบอกไปค่ะ   เรื่องราว KM& R2R ของภาควิชาพยาธิวิทยา ก็ได้นำเสนอด้วยนะคะ ไม่ได้เล่าให้ฟัง เพราะปรากฏอยู่แล้วในแพลนเน็ต Smart Path  ที่สำคัญ ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รางวัลในการนำเสนอครั้งนี้จากการให้คะแนนของผู้เข้าฟัง   เป็นรางวัลเพื่อใช้ซื้อหนังสือวิชาการเข้าภาควิชา