จากวันที่ฝนได้ตกลงมาได้ทำให้สภาพอากาศ ค่อนข้างหนาวและเฉอะแฉะ  และก็ได้มีน้ำท่วม  ระดับเข่าทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยน้ำและการจราจรติดขัด  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งหลังที่ฝนตกหนัก  ไม่มีการแก้ไขปัญาหานี้ได้เลย ซึ่งสร้างความลำบากแก่การเดินทางเป็นอย่างมาก และกว่าน้ำจะลดบางครั้งก็กินเวลาไปถึง1-2 วันทีเดียว ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น่าจะลงมาแก้ไขโดยด่วน