การเรียนรู้ UTQ Online ปี56 จะพัฒนาครูให้ประสิทธิภาพหรือเพื่อบริหารการใช้งบประมาณ

ในปี 2556 ปีนั้มีแนวโน้มจะมีการพัฒนาครูด้วยระบบเดียวกัน แต่ที่ผ่านมา ผลการเข้ารับการอบรมยังไม่สาสารถตอบโจทย์ว่าพัฒนาครูได้อย่างไร บางคนไม่อบรมก็ ไม่เป็นไร บางคนรับจ้างเข้าอบรม เพราะผู้เรียนไม่ให้ความสำคัญ เมื่อไร เขตขอรายงานก็ส่งๆไปก่อน แม้ระดับเขต เมื่อผู้เรียนมีปัญหาก็ตอบคำถามไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนบุคลากรรับผิดชอบ   ผู้รับผิดชอบโครงการน่าจะทำอย่างไรดั จึงจะใช้งบประมาณแผ่นดินให้คุ้ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายเรียนรู้ ณ บ้านบางหอยความเห็น (2)

จำนงค์ เขตเมืองมูล
IP: xxx.4.251.131
เขียนเมื่อ 

ผมว่ามันสิ่งที่ดีที่ครูจะได้เรียนรู้ ด้วยตนเองเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และประหยัดค่าใช้จ่าย 

สิย๊ะ หวันเหล็ม
IP: xxx.29.178.239
เขียนเมื่อ 

ความจริงถือว่าเป็นโครงการท่ีน่าสนใจ..ถ้าครูต้องการพัฒนาตัวเอง แต่ดูเนื่้อหาแล้วก็ไม่ได้ยากมากมาย แต่เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูท่ีมีงานมากอยู่แล้ว โดยเฉพาะบางโรงเรียนท่ีต้องการเกียรติบัตรเป็นการยืนยันการเข้าเรียน ทำให้เกิดการสร้างงานใหม่คือการรับจ้างเรียน..ซึ่งน่าจะไม่ตรงตามเป้าหมาย..ซึ่งถ้าเป็นด้วยความสมัครใจก็ไม่ควรเอาอย่างอื่นมาเป็นตัวกึ่งบังคับ...