ไทยทำแผนที่ไม่เป็น ?

ไทยทำแผนที่ไม่เป็น ?

http://www.youtube.com/watch?v=9xOyYjoPOu0

นโยบายรัฐไทยหรือสยามประเทศ ปกป้องอธิปไตยไทยไว้ได้เพียงชาติเดียวจากก­ารรุกรานของอังกฤษ-ฝรั่งเศสยุคล่าอาณานิคม ที่แสบที่สุดในการต่อสู้ คือ ส่งตัวแทนประเทศที่ฝรั่งเศสไม่รู้ว่า เป็นนักทำแผนที่ตัวฉกาจ ไปเจรจาต่อรองแลกแผ่นดินถึง 2 ประเทศ คือลาว เขมร กับจันทบุรี และเมืองตราดกลับคืน แต่เมื่อฝรั่งเศสจะบีบให้ทำแผนที่ประกอบสน­ธิสัญญา ซึ่งรู้ๆแน่ว่า จะต้องขีดเส้นล้ำแดนแล้วให้ไทยยอมรับในแผน­ที่ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าไทยปฏิเสธเส้นโกงพื้นที่ ก็จะถูกใช้เป็นชนวนก่อสงครามขึ้นอีกครั้ง ร.5 จึงบ่ายเบี่ยงแนบเนียนว่า ไม่มีบุคคลากร ไม่มีความพร้อม ขอให้ฝรั่งเสศทำไปข้างเดียว รัฐไทย(สยามประเทศ)จึงไม่ต้องร่วมลงนามในท­ุกๆขั้นตอนตั้งแต่ ร่างสำรวจ ร่างก่อนการตีพิมพ์ ฯลฯ แผนที่จึงเป็นโมฆะ ทั้งที่ไทยทำแผนที่เป็นมาก่อนแล้วตามหลักบ­าฯในDVD.นี้

โดย

วีรพันธ์ มาไลยพันธ์

อดีตคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไทย - กัมพูชาความเห็น (0)