การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29  เรื่อง" มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด " (THE NEW DIMENSION OF LIBRARY COOPERATION DEVELOPMENT)

วันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

อ่านเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่   http://coconference.library.tu.ac.th/creport/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะทำงานวารสาร ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคความเห็น (0)