ยอดผู้สมัครสอบเข้าเรียนต่อโครงการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปี ๒๕๕๖แต่ละระดับของแต่ละโครงการจะมี ๒ ช่อง 

ช่องแรก คือ จำนวนผู้สมัครที่เลือกโครงการนั้นๆเป็นอันดับที่ ๑ 

ช่องที่ ๒ คือ จำนวนผู้สมัครสอบที่เลือกโครงการนั้นเป็นอันดับที่ ๒ และ ๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยความเห็น (0)