217 บ้านหนังสืออัจฉริยะ 18-02-2556

            วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 กศน.อำเภอคลองหลวงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ โดยตัวแทนชุมชนจำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองห้า(สายใยรักแห่งครอบครัว)ความเห็น (0)