หลังจากทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการ์ตูนให้อยู่ในเวลาที่กำหนด 1 นาทีได้เป็นผลสำเร็จ การ์ตูนเรื่อง ความสามัคคี ของเราก็ได้เวลาส่งเสียที แต่เนื่องจากเป็นการทำการ์ตูนเรื่องแรกของหนูจึงอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่มาก ซึ่งตรงจุดนี้ยินดีรับคำติชมค่ะ (^0^)

และในส่วนของงานวิจัย เรื่องการแบ่งประเภทของการ์ตูน หลังจากทำการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทั้งหนังสือตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเว็บไซด์ต่างๆแล้ว ได้ทำการจัดอันดับการแบ่งประเภทการ์ตูนได้ถึง 6 อันดับด้วยกัน ซึ่งในส่วนรายงานการวิจัยนี้หนูได้จัดทำรูปเล่มส่งพร้อมกันกับการ์ตูนแล้วค่ะ (*0*)