เด็กชอบสนทนาภาษาอังกฤษ เด็กจะสนุกที่ได้พูดคุยตื่นเต้นกับประโยคใหม่ๆ และได้วาดภาพประกอบตามจินตนาการ