คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กนกอร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรคเรื้อรัง ได้แก่................

โรคเบาหวาน....ต้องควบคุมอาหาร

               กินอาหารวันละ 3 มื้อ กินให้ตรงเวลา อย่ากินจุบจิบหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาล น้ำหวาน น้ำอัดลม ขนมหวาน   กินผักให้มากๆ โดยเฉพาะผักประเภทใบเขียว และถั่วสด เช่น ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักกาดขาว  กินผลไม้ที่มีรสหวานไม่มาก เช่น ส้ม  กล้วย เป็นต้น ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาดองเหล้า

โรคความดันโลหิตสูง

1.  การควบคุมอาหาร 

·หลีกเลี่ยงอาหารทอด ควรปรุงอาหารประเภทนึ่ง อบ ต้ม แทน

·  รับประทานผัก ผลไม้มากขึ้น

·  หลีกเลี่ยงการใช้ไขมัน น้ำมัน  ปรุงอาหาร

·  งดดื่มกาแฟ สูบบุหรี่ งดการดื่มสุรา

2.  รับประทานอาหารที่ไม่เค็มจัด ใช้เครื่องเทศแทนผงชูรส รับประทานอาหารที่มีเครื่องหมาย “เกลือต่ำ, ปราศจากเกลือ 

3.  หลีกเลี่ยงการเกิดความเครียด เช่นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ก่อเกิดความเครียดทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน

4.  ออกกำลังกาย เช่น เดินวันละ 30 นาที อ่านหนังสือ

5.  ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และจดบันทึกค่าความดัน วัน เวลา ที่วัดทุกครั้ง เพื่อประกอบการดูแลรักษาของแพทย์

6.  ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น  รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ


โรคหัวใจ

1. ออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตแจ่มใสแล้ว ยังช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นอีกด้วย

2. ดูแลสุขภาพใจไม่เครียด รู้จักควบคุมอารมณ์  เพราะความเครียดและความโกรธเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หัวใจเต้นแรง  ทำงานหนัก

3.  งดอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งทำให้ความดันโลหิตสูง เกิดภาวะเส้น เลือดหัวใจตีบได้ง่าย และหันไปกินผักผลไม้ให้มากขึ้น

โรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน

1. ให้ได้รับอาหารและน้ำให้เพียงพอ ถ้าขาดน้ำ จะซึมหรืออาการเลวลง                                                               

2.  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยพยายามบริหารข้อโดยการเหยียด และงอแขนขาทุก ๆ ข้อต่อบ่อยๆ  เพื่อป้องกันมิให้ข้อเกร็งแข็ง                                                                                                                                    

3. โรคนี้มักเป็นเรื้อรัง บางคนอาจฟื้นตัวได้เร็ว และช่วยตัวเองได้ บางคนอาจฟื้นตัวช้า หรือพิการตลอดไป แต่สติปัญญาของผู้ป่วยส่วนมาก  ยังดีเช่นปกติ ญาติควรให้กำลังใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจ                                        

4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และงดสูบบุหรี่                                                                                             

5. ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน ควรดูแลรักษาโรคนี้  อย่างจริงจัง                                                     

6. หากมีอาการผิดปกติ เช่น แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก เวียนศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด   

ควรดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรังค่ะ...........................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คู่มือความเห็น (0)