งานวิชาการเพื่อสังคม: การขาดดุล

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยการส่งและการนำเข้า ทำให้ขาดดุลการค้ารวม -90,870 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างดุลสองดุล ดุลแรกเป็นกำไรที่ได้จากสินด้าเกษตรสองส่วนได้แก่ 647,907 และ 420,749 ล้านบาท (รวม 1,068,656) และ ดุลที่สองขาดดุล -1,159,526 เป็นการขาดทุนจากสินค้านอกการเกษตร (ข้อมูลมาจาก http://www.oae.go.th/download/journal/trade-eco54.pdf)

คำถามคือ "จะใช้วิชาการเท่าที่มีอยู่ในการแก้การขาดดุลที่ไหน เวลาไหม อย่างไร และใครทำ?"

เป็นคำถามที่ไม่มีหวัง หรือ ท้าทายมาก สำหรับผู้กำหนดนโยบาย/ผู้อยู่ในวงวิชาการ? 

อรรถชัย

==========<><><>

เชียงใหม่, ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีวิจัยของคนธรรมดาความเห็น (0)