GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เหตุการณ์โลก

เหตุการณ์โลกที่มีผลต่อธุรกิจในประเทศไทย

 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ที่มีผลต่อธุรกิจประเทศไทย

- ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง  มีผลทำให้ราคาน้ำมันในประเทศลดลง

ตามไปด้วย ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจลดลง

ผลประกอบการของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

- การก่อการร้ายที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เหตุการณ์โลก
หมายเลขบันทึก: 51818
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)