การประเมินต้นทุนและผลได้http://www.pidst.net/userfiles/67_%20การประเมินทางเศรษฐศาสร์%20สาธารณสุข.pdf

การประเมินต้นทุนและผลได้ 
ถ้าผลได้เท่ากัน ประเมินแบบ Cost Minimization เลือกที่ต้นทุนจำนวนเงินต่ำสุด 
แต่วิธีการวัดว่าผลได้เท่ากันหรือไม่ ขึ้นกับเงื่อนไข
ที่กำหนดว่า
ผลได้ที่เท่ากันคืออะไรบ้าง แต่ถ้าผลได้ไม่เท่ากันจะขัดกับข้อตกลงเบื้องต้น 

ถ้าผลได้ไม่เท่ากันใช้วิธี
Cost Benefit Analysis (CBA) ผลได้เปลี่ยนให้เป็น จำนวนเงิน $
Cost Effective Analysis (CEA) ผลได้วัดเป็น อายุที่ยืนยาวขึ้น (จำนวนป่วย พิการ ตาย ลดลง)

Cost Utility Analysis (CUA) ผลได้วัดด้วย QALY

ต้นทุนทุกวิธีเป็น จำนวนเงิน $

ผลผลิต 1 หน่วยใช้ต้นทุนเท่าไร ?
ถ้าผลผลิตเท่ากันการเลือกที่ต้นทุนน้อยที่สุด เป็นการประเมินแบบ Cost Minimization

แต่ถ้ากำหนดว่ามีต้นทุน เป็น $ เท่ากัน จะได้ผลผลิต ซื่งอาจเท่ากันหรือมากน้อยกว่ากัน 
ได้ผลผลิตเท่าไร, ลักษณะผลผลิตอย่างไร เป็นการประเมินแบบ CBA, CEA, CUA

ในทางการแพทย์ Cost อาจแบ่งเป็น direct cost, indirect cost, medical cost, non medical cost, tangible cost, intangible cost, ...

ทางการศึกษา
ต้นทุน (Cost) หมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินสด  สินทรัพย์อื่นหรือการให้บริการหรืออาจก่อหนี้ทั้งนี้รวมถึงผลขาดทุน  ที่วัดค่าเป็นตัวเงินได้  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งผลผลิต

ต้นทุนทางตรง (Direct Cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของหน่วยงาน ภาควิชา รายวิชา หรือกิจกรรม โดยตรง
ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ  เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของหน่วยงานใดหรือกิจกรรมใดโดยตรงดังนั้นในการหาต้นทุนชนิดนี้จึงต้องใช้วิธีการปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) เข้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

References
จรุง เมืองชนะ. การประเมินความคุ้มค่าของวัคซีน. บทที่ 67. ตำราวัคซีน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
http://www.pidst.net/userfiles/67_%20การประเมินทางเศรษฐศาสร์%20สาธารณสุข.pdf

การคำนวณต้นทุนผลผลิต 
เอกสารการคำนวณต้นทุนผลผลิต (เอกสารกรมบัญชีกลาง)

การเงินการบัญชี  Fix Cost, Variable Cost, จุดคุ้มทุน, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, ค่าเสื่อมราคา, ค่าเสื่อมสิ้น, 
Quick Ratio, Current Ratio, I/E Ratio
http://acc63.tripod.com

หมายเลขบันทึก: 517476เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2013 06:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มกราคม 2013 10:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี