แม่1: ได้พาลูกไปเรียนพิเศษที่ไหนไหม

แม่2: ไม่ได้พาไปนะ

แม่1: ทำไมไม่พาไปละ ไม่กลัวลูกเรียนไม่ทันเพื่อนเหรอ


ลูก: แม่ อยากอ่านหนังสือ

แม่: อ่าน 2 เล่มก็พอนะ  ดึกแล้ว ต้องนอนแล้ว

ลูก: ไม่เอา จะอ่านหลายเล่ม

ถ้าพ่อแม่บังคับให้ลูกไปเรียนพิเศษตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลหรืออนุบาล  ลูกจะรักการเรียนรู้ได้อย่างไร  ถ้าไม่ฝึกให้ลูกรักการอ่านตั้งแต่เด็ก แล้วลูกจะเริ่มรักการอ่านได้ตอนไหน  ถ้าลูกไม่มีความสุขตั้งแต่เล็ก ทำอะไรตามที่พ่อแม่บอกให้ทำตลอด พ่อแม่ไม่เคยถามว่าลูกชอบไหมที่จะทำในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้ลูกทำ  แล้วลูกจะฝึกคิด ฝึกถามตนเองได้อย่างไร    

คนที่เรียนเก่ง ก็ใช่ว่าจะทำงานเก่ง และคนที่ทำงานเก่ง มีเงินเยอะ ก็ใช่ว่าจะมีความสุข  ความหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเรียนรู้และการศึกษามิใช่เพื่อทำให้คนมีความสุขหรอกหรือ