ผลวิจัยพบเพรียงหัวหอม สัตว์น้ำบริเวณทะเลหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต มีฤทธิ์ต่อต้านและรักษาโรคมะเร็ง เตรียมวิจัยศึกษาการขยายพันธุ์พัฒนาในเชิงพาณิชย์ คาดสร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท

    นายประวีน ลิมปสายชล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ Mishigawa แห่งมหาวิทยาลัยโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกันค้นพบ ศึกษาวิจัยเพรียงหัวหอม บริเวณทะเลหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์พบสารเคมีที่สกัดได้จากเพรียงหัวหอมนั้นมีฤทธิ์ต่อต้าน และรักษาโรคมะเร็งอย่างได้ผล

    นายประวีน กล่าวว่า เพรียงหัวหอมชนิดดังกล่าวเป็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะคล้ายผลองุ่นขนาดความกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร อยู่เป็นกลุ่มขึ้นตามเสาสะพานหรือหลักที่ปักในทะเล แพร่กระจายทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเลเขตร้อน จากการวิเคราะห์ทางการแพทย์พบสารเคมีที่สกัดได้มีชื่อว่า Ecteinascidin-743 (ET-743) มีฤทธิ์ต่อต้านโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี

    ปัจจุบันกำลังวางโครงการความร่วมมือวิจัยศึกษาการขยายพันธุ์ของเพรียงหัวหอมชนิดนี้ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งพบว่ามูลค่าสารเคมีที่สกัดได้มีราคาประมาณ 1,100 บาทต่อมิลลิกรัม และคาดว่าจะมีรายได้จากเพรียงหัวหอมชนิดดังกล่าวนับหลายพันล้านบาทต่อปี